Home Focusmodule Beroepsopleiding KBC Incompany opleiden   Inschrijven
Onze aanpak Bedrijfsopleiding Kwalificerend MBO Inloggen studenten   Contact


Secretariële Dienstverlening SD

Focus modules
Overzicht Focusmodules

Bedrijfsopleiding 
Medewerker Secretariaat (Associatie)
Secretaresse (Associatie)
Directiesecretaresse (Associatie)
Managementassistent (Associatie)

Beroepsopleiding KBC
Secretaresse KBC
Office Assistant KBC
Directiesecretaresse KBC
Management Assistant KBC

Kwalificerend MBO
Secretaresse MBO3
Office AssistantMBO3
Directiesecretaresse MBO4
Management Assistant MBO4


< Terug naar hoofdmenu
 

     
 
 
Secretariële Dienstverlening SD
Directiesecretaresse
Bedrijfsopleiding / Diplomalijn Associatie
Beroep
Praktijkopleiding Directiesecretaresse ManagementassistentEen goede directiesecretaresse hoort alles, ziet alles, weet alles en regelt alles. U bent de spil van de organisatie en heeft dan ook een scala aan taken. Zo voert u correspondentie, notuleert u bij vergaderingen, handelt u telefoongesprekken af, verzorgt u de post, onderhoudt u in- en externe contacten. Als directiesecretaresse / managementassistent ondersteunt u de directeur of manager bij de planning en organisatie van de activiteiten zoals besprekingen, vergaderingen, conferenties en andere zakelijke bijeenkomsten. U kunt steeds meer inhoudelijk werk naar u toe trekken.

Bekijk de digitale Opleidingengids.
Bestel de Opleidingengids in print.
Klik hier om aan te melden.

Opleiding
Wat maakt deze opleiding zo interessant?
Aantal Aantal uur Aantal uur Totaal aantal
collegedagen per collegedag collegetentamens contacturen
20 6 5 125
Optionele modules
14 6 3 87

- Klassikaal onderwijs en examentraining;
- Upgrade naar MBO3 Secretaresse of MBO4
  directiesecretaresse mogelijk;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh; dan maakt u het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Het collegeprogramma:
- Zakelijke Correspondentie NL / Notuleren;
- Secretariaatspraktijk;
- Evenementen;
- Engels;
- Communicatie en Management.
- Directiesecretaresse: Budgetbeheer,
Projectmanagement, Contractbeheer, Marketing en Promotie;

Optioneel:
- Computervaardigheden Office;
- Persoonlijk Profileren;
- Webcare;
- Ondernemer MKB.

Zakelijke correspondentie + Notuleren
Een uitnodiging of zakelijke e-mail schrijven? Dat vereist specifieke vaardigheden en een goede kennis van de Nederlandse taal. U schrijft verschillende soorten brieven en weet wat de formele kenmerken zijn. Grammatica en spellingsregels past u correct toe. Ook hanteert u zonder twijfel de juiste stijl en toon. Kortom u heeft alle benodigde kennis is huis om goedlopende teksten te schrijven en u werkt aan uw gespreks-, presentatie-, lees en luistertechnieken. De social media vragen weer een heel andere schrijfstijl.

Een vergadering correct samenvatten vraagt om specifieke vaardigheden: grammaticaal foutloos schrijven, hoofd- en bijzaken scheiden en opmerkingen objectief samenvatten. Na het volgen van deze module weet u hoe u kort en zakelijk de inhoud van een vergadering formuleert.

Secretariaatspraktijk I
De drie belangrijkste thema's in deze module zijn:
- Agendabeheer en ondersteuning van de manager
- Organisatie van bijeenkomsten en evenementen
- Organisatie van (internationale) reizen.

Engels
In een secretariële functie is kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Een telefoongesprek of een e-mail schrijven, de kans dat u te maken krijgt met de Engelse taal is groot. Als directiesecretaresse of management assistent wordt daarom van u verwacht dat uw Engelse mondelinge en schriftelijke vaardigheden op een gedegen niveau zijn. Tijdens deze module volgt u een examentraining voor het tentamen lezen, luisteren, spreken (monoloog en dialoog) en schijven op taalniveau B1.

Communicatie en Management
Met kennis van pr & marketing, management & organisatie en evenementenorganisatie geeft u uw carrière een boost. U voert niet alleen activiteiten uit op deze gebieden, u past ook de verschillende vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie probleemloos toe.

Optioneel
Computervaardigheden
Tijdens deze modules behandelen we de basics van de office suite: Word, Excel en Powerpoint, maar ook Outlook.

Persoonlijk Profileren
Kennis en vaardigheden m.b.t. presenteren, onderhandelen en vergaderen zijn voor iedereen bijzonder nuttig en staan dus centraal in deze module

Webcare
Hoe je klantgericht, maar ook commercieel kunt reageren op berichten via social media staat binnen deze module centraal.

Ondernemer MKB
Een commercieel idee uitwerken in een ondernemersplan is bijzonder leerzaam om zo te leren overzien waar je allemaal aan moet denken.
 Planning
Middag-avond-studievariant

Collegetijden:
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Start:
De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start:
- dinsdag 5 november 2019 Correspondentie / notuleren
- dinsdag 26 november 2019 Kantoorpraktijk
- dinsdag 7 januari 2020 Evenementen
- donderdag 6 februari Engels.

Optioneel
- dinsdag 4 februari 2020 Computervaardigheden
- dinsdag 17 maart 2020 Persoonlijk Profileren
- dinsdag 14 april 2020 Webcare
- dinsdag 12 mei 2020 Ondernemer MKB

Tussentijdse instroom is dus mogelijk.

Collegerooster 2019-2020

Huiswerk:
als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Collegelocatie:
Collegegebouw Kronenburgh Business College
Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag

 Toelating
Wij verzorgen de opleiding op havo 4-5 niveau.

 Examinering
U kunt deelnemen aan de Kronenburgh tentamens als examentraining.

Voor elk behaald tentamen ontvangt u aan het einde van de opleiding een certificaat. Dit certificaat geeft vrijstelling binnen onze opleiding Secretaresse MBO3 en Directiesecretaresse MBO4.

U doet online examen bij Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. U verzorgt zelf de aanmelding voor dit examen.

Voor de modules Engels en Computervaardigheden neemt de Associatie zelf geen examens af, maar volstaat het Kronenburgh tentamen en levert u het Kronenburgh certificaat in bij de Associatie.

De optionele module Computervaardigheden is alleen nodig voor het Praktijkdiploma Secretaresse.


 Vervolgopleiding
Directiesecretaresse deeltijd MBO4

HBO Personeel en arbeid, Toerisme, Facilitair Management, International Business Language, Communicatie, Journalistiek, (International) Office Management - Officemanager Associate Degree (2-jarige opleiding).

 Investering

Collegegeld Dinsdag *) € 1.000,00
Literatuur (dd.2018-2019) € 395,00
Totaal € 1.395,00
Collegegeld Donderdag *) € 1.500,00
Literatuur  (dd.2018-2019) € 250,00
Totaal € 1.750,00
Totaal opleiding € 3.145,00
Optionele externe examens
Associatie Secr. Praktijk € 110,00
Associatie Correspondentie € 110,00
Associatie Notuleren € 110,00
Associatie Comm. Managem. € 110,00
Totaal optioneel € 440,00
Optionele modules
Computervaardigheden € 500,00
Persoonlijk Profileren € 500,00
Webcare € 250,00
Ondernemer MKB € 500,00
Totaal optioneel € 1.750,00
Totaal opleiding en optioneel € 5.335,00
*) Collegegeld in 10 termijnen
Dinsdag € 102,50
Donderdag € 153,75

Literatuur: Facturatie verloopt via Studystore Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens: Facturatie verloopt via de Associatie. De Associatie kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop: U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4Gb werkgeheugen en de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel). OCW kan eisen aan laptop aanpassen.

- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.


Stuur mij een complete prijsopgave tbv mijn werkgever


Aanmelden
Bekijk de digitale Opleidingengids.
Bestel de Opleidingengids in print.
Klik hier om aan te melden.

Heeft u nog vragen? Bel: 0703998806, mail info@bc-kronenburgh.nl of kom naar de inloopavond.

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld via:
- springest.nl
- roc.nl

Dinsdagavond - Inloopavond:
Openavond
Wekelijks binnenlopen
tussen 19.00 en 21.00

Bekijk de digitale
Opleidingengids:
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBO


Bestel gids in print
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBOBekijk de digitale
Opleidingengids:
Bedrijfsopleidingen

Bestel gids in print

BedrijfsopleidingenTHINK - ACT - GROW:
Ontwikkel jezelf


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)